Indkaldelse til ordinær generalforsamling i KBK Hillerød

onsdag den 23. februar 2022 kl. 19.00 i klubhuset

Dagorden:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, her under omtale af a. foreningens sportslige resultater, b. foreningens øvrige aktiviteter, og c. foreningens tilstand herunder medlemstal.
  3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse af generalforsamlingen.
  4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse af generalforsamlingen, herunder fastsættelse af kontingent.
  5. Valg til bestyrelsen.

Flg. er på valg:

Heidi Herlev – genopstiller

Ian Skovsted – genopstiller

David Vad Blem – genopstiller ikke

  1. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
  2. Valg af 1 revisor.
  3. Valg af kontaktperson mellem underudvalg og bestyrelse.
  4. Eventuelt.

Velkommen til KBK

Kongevængets Boldklub – i daglig tale KBK – er en fodboldklub grundlagt i 1978 i Hillerød øst af en flok positive, aktive mennesker der gerne ville være med til at skabe en positiv forskel i deres lokalområde gennem fodbold.

I dag - næsten 40 år efter grundlæggelsen - er det stadig disse værdier der præger klubben.

Læs mere...

Bemærk du kun kan køre i bil til banerne og klubhuset på Tolvkarlevej via Kongens Vænge.

Adresse
Tolvkarlevej 361
3400 Hillerød
Rutevejledning

KBK Hillerød er officiel samarbejds- og netværksklub med FC Helsingør

Sponsorer søges - kontakt formanden